Feed

Beretning 2018

EGIF Tennis

8. marts 2018

Formandens beretning på generalforsamlingen

Kære alle,

EGIF Tennis er i fortsat positiv udvikling. I 2017 nåede vi op på ca. 210 medlemmer – en fremgang på ca. 50 ift. 2014.

Især på juniorsiden har vi fået tilgang og nåede i 2017 op på ca. 50 juniorer. Vore skoletennis events og ekstra juniortræning har båret frugt.

Medlemsfremgangen kan også ses på økonomien. I 2017 nåede vi et overskud på knap 40.000 kr., hvoraf de 35.000 kr. er henlagt til fremtidige investeringer. For 3 år siden balancerede økonomien omkring nulpunktet. Klubbens egenkapital og reserver er 1,1 mio. kr., hvoraf likviderne er ca. 275.000 kr. og værdien af vort velholdte klubhus og anlæg er 870.000 kr. Vi er rustet også til fremtiden. Og det økonomiske overskud er ikke opnået ved markante kontingentforhøjelser eller besparelser. Vi har fortsat – og vil fortsat have – relativt billige kontingenter. Vi har også brugt flere penge på aktiviteter, træning, bolde og andet udstyr end tidligere. Og det er vigtigt – at vi fortsætter med at skabe aktiviteter og liv i klubben. Og det koster naturligvis penge og frivillig indsats.

Vi er i EGIF Tennis begunstiget af at have mange frivillige flittige ildsjæle. Banefolk, holdledere, trænere, bestyrelsen, turneringsansvarlige og mange medlemmer der hjælper ved arrangementer og i det daglige med indkøb, rengøring og reparationer. TAK for det til alle vore frivillige!

Og især glæder det mig at 3 af vore dygtige juniorer - Louise, Sarah og Milia – nu har påbegyndt DTF træneruddannelsen og allerede nu er begyndt at udøve trænergerningen. Og her i starten af april 2018 tager de alle 3 næste trin i træneruddannelsen.

I januar 2018 fik vi Folkeoplysningsrådets Pris 2018 for klubbens arbejde med frivilligheden og medlemstilgangen til klubben. Diplom, keramik-kunst og 1.000 kr. til klubkassen og ikke mindst et stort skulderklap til alle i klubben.

I februar 2018 er vi blandt en håndfuld andre tennisklubber blevet nomineret til prisen som Årets Tennisklub 2017. Vi bliver lagt mærke til i Tennis Danmark.

Vi gør i bestyrelsen meget for at synliggøre klubben i lokalsamfundet. Det har vi haft held med i 2017 med diverse positive omtaler både i lokalpressen, på sociale medier og via tennisforbundet. Det fortsætter vi med – og vi fodrer gerne selv pressen med gode historier. Der skal ikke så meget til - og det betyder så meget. EGIF Tennis har også meldt sig til TV2 Regionernes landsdækkende konkurrence ”Fantastiske Foreninger”

Særligt i 2017 synes jeg klublivet har fået et ekstra løft. Ikke blot med arrangementer foranlediget af bestyrelsen – der er også rigtigt mange, der bruger klubhus og anlæg til frokoster mv. ifm. holdkampe, sæsonafslutninger, etc. Det er dejligt at se.

Ikke blot har vi fremgang på junior-siden – vi har også fået en del nye medlemmer i aldersgruppen 20-40 år. Et segment der var næsten helt fraværende i klubben for få år siden. En del af disse yngre voksne er forældre til vore nye juniorer.

Jeg bemærker da også, at vi får nogle nye voksen-medlemmer, der som børn og unge har spillet meget tennis, og nu vender tilbage til sporten.

Vore sponsorer er også vigtige bidragsydere til klubben. Fra et par sponsorer for 3 år siden har vi nu 20. I 2017 bidrog sponsoraftalerne netto med ca. 35.000 kr. til klubkassen. Det svarer til kontingentindtægter fra 50 seniormedlemmer! Vi arbejder hele tiden på at få nogle flere sponsorer og vedligeholde de sponsor-relationer, vi allerede har.

Nu skal vi jo ikke hvile på laurbærene. Fremtiden byder på nye muligheder.

For det første hverken kommer eller blive medlemmerne af sig selv – vi skal i klubben fortsætte med at synliggøre os selv og gøre klubbens liv og aktiviteter attraktive for flest mulige. Det er ikke let i et konkurrencepræget fritidsmarked, hvor familierne har så mange muligheder at vælge imellem.

Derfor fortsætter vi med vore mange aktiviteter med mandagstennis, holdturneringer, træningspas for alle, grill-aftener, klubmesterskaber, udstyrsdemonstrationer, skoletennis, bidrag til Sjov Lørdag, sommerskolen, mv.

Og vi lægger nyt på hele tiden. I 2018 sæsonen starter vor store sponsoraftale med Yonex, som omfatter rabat på udstyr, klubtøj, støtte til trænere og spillere, turneringsstøtte, mv. Det kommer der meget mere info om ifm. sæsonstarten.

Øst for bane 1 bliver buskadset ryddet her til foråret. Der kommer fliser på ca. halvdelen af arealet og græs på resten.  Det bliver en rigtig fin og solrig ekstra opholdsplads. Vi har også bedt kommunen om at lægge stenral på P-pladsen lige bag klubhuset.

Jeg er blevet formand for en lokal JTU netværksgruppe af nærområdets tennisklubber omfattende os selv, Fredericia, Vejen, Haderslev, Jels, Kolding og Læborg. Vi har allerede arrangeret en fælles juniorcamp indendørs i Kolding i weekenden 7.-8. april 2018. Det kommer der mere info om snart! Udover dette vil vi i netværket meget lavpraktisk og konkret lave nogle fælles træninger og hygge-turneringer i vort lokale område, så vi kan bruge hinandens ressourcer, kompetencer og anlæg bedre.

Vi er også med i samarbejde om ekstra talenttræning og muligt junior hold-samarbejde i regi af DTF og DGI. Den første fælles juniortræning på tværs af klubber har fundet sted her i marts 2018. Det er de gode muligheder for at spille tennis der tæller – også for vore unge medlemmer

Vi vil fortsætte med at være medlem af og deltage i arrangementer både i JTU og i DGI regi.

Mht. JTU og DTF starter en ny holdturneringsstruktur for hele tennis-Danmark fra og med indendørs sæsonen 2018-2019. Det kommer der mere info om.

På JTU’s generalforsamling om en uge i Randers stiller jeg op som ny formand for JTU på opfordring fra andre klubber. Så må vi se om jeg bliver valgt. Hvis jeg bliver valgt kommer jeg også dermed ind i DTF’s hovedbestyrelse. Under alle omstændigheder fortsætter jeg som spiller, formand og træner her i klubben også. Fingrene i det jordnære er vigtigt. Skrivebordstennis er ikke noget for mig.

Kim Borg og jeg arbejder på et projekt om at lægge nyt gulv på en af hallerne i EIC – et nyt underlag, der også kan bruges til at spille ”rigtig” tennis med alm. gule bolde. Det vil nok koste i omegnen af 1 mio. kr., som fonde og kommunen tænkes at kunne medfinansiere. Projektet skal naturligvis først godkendes i EIC forretningsudvalget, hvor jeg nu sidder som politisk udpeget medlem. Helt samme proces kører for at lave en indendørs padle tennis bane i tilknytning til EIC fitness centret. Padle tennis er stærkt i fremgang ude i verden. I Spanien overgår det tennis og er nr. 2 sport efter fodbold – hvilket i spansk sammenhæng siger ikke så lidt. Også i Sverige buldrer padle tennis frem. Padle tennis er en slags blanding mellem squash og tennis. En ny indendørs padle tennis bane vil nok koste omkring 3 mio. kr.

Lige nu har vi derfor lagt planerne om en ny Erritsø tennishal med 2 baner i mølposen. Det bliver for dyrt for EIC og EGIF Tennis – en sådan investering vil minimum komme op på 6,5-7 mio. kr. Vi ønsker ikke at belaste hverken EGIF Tennis eller EIC med en pt. ikke bæredygtig stor investering.

I den sammenhæng må vi jo også konstatere, at der i Kolding Ketcher Center med 4 knaldgode indendørs baner er masser af ledig kapacitet, der kan lejes af både enkeltpersoner og klubber til rimelige penge.

For den kommende vintersæson vil bestyrelsen stærkt overveje at flytte vor indendørs juniortræning helt eller delvist til Kolding – da forholdene er meget bedre end både Bakkehallen og Strib. Også hyggeturneringer og voksentræning indendørs i Kolding, arrangeret af EGIF Tennis, kan komme på tale.

I den kommende sommersæson vil jeg arrangere en NEXT GEN turnering her i klubben – hvor vi prøver at spille efter de såkaldte NEXT GEN regler, der bl.a. har kortere sæt.

Vores flittige og fremsynede kasserer, Bjarne, har nu også kastet sig ud i en relancering af klubbens Facebook side – synkroniseret med vor hjemmeside.

Ved kontingentindbetalingerne her til 2018 sæsonen gør vi det, at de der betaler inden 1. maj deltager i en præmie-konkurrence. Dette er et incitament til, at vi får penge ind hurtigt til klubarbejdet i sæsonen og ikke mindst, at kassereren får det lidt lettere i opkrævningsprocessen. Mere info herom til standerhejsningen søndag den 22. april.

Til sidst, men ikke mindst, vil jeg nu udnævne et nyt æresmedlem i EGIF Tennis. Et medlem, der i årevis har været et fyrtårn i klubbens frivillige arbejde på rigtigt mange måder. Og en aktiv frivillig i klubben, der trods sin ikke helt nye dåbsattest har bevaret ungdommens nysgerrighed og gå på mod.

Anders Hansen, tillykke med din nye titel. Den har du mere end fortjent for dit store arbejde i klubben med mandagstennis, banevedligehold, junior-arbejde og meget mere gennem årene. Og heldigvis er du selv fortsat meget aktiv på banen - og vinder da også nu og da, hvilket vi så alle højlydt hører om.

Kom du bare herop Anders og modtag dit bevis for at være æresmedlem i klubben. Vi giver lige Anders en stor hånd!

Det var alt fra formanden i denne omgang.

 

H.M. Brøndum 

 

Formand for EGIF Tennis