Feed

Beretning 2019

EGIF Tennis

7. marts 2019

Formandens beretning på generalforsamlingen

Kære alle,

Endnu et godt år for EGIF Tennis. Klubbens medlemstal er steget fra 208 til 213 i løbet af 2018.

Aktiviteterne i klubben er steget endnu mere i det forgangne år end denne relativt beskedne medlemsfremgang indikerer. Udover de etablerede aktiviteter såsom klubmesterskaber, mandagstennis, træningspas, holdkampe, skoletennis, sommerskole, udstyrssalg og diverse sociale arrangementer (grillaftener, frokoster, mv.) er der i 2018 også kommet nye tiltag til.

Vores bedste juniorer deltager nu også i holdkampe og i JM samt træner ekstra i Kolding og i Odense.

På anlægssiden er nu etableret en fin ekstra indgang med renoveret P-plads direkte ved klubhuset. Vi har fået etableret mere, og solbeskinnet, siddeplads udover træ-terrassen, og klubben har investeret i nyt supplerende vandingsanlæg samt et soldrevet ventilationsanlæg til klubhuset.

Indendørs har vi i sæson 2018/2019 hele 5 hold med i JTU/FTU fælles 2-personers turnering. På trænerfronten har Louise, Milia og Sarah nu gennemført den komplette DTF grundtræner uddannelse.

Vi har en god sponsor portefølje, der i 2018 er udvidet med en 3-årig sponsoraftale med Yonex.

Vinterjuniortræningen 2018/2019 fredag eftermiddage i FIC er stoppet medio februar grundet en for beskeden tilslutning. Til næste sæson vil bestyrelsen overveje en anden ugedag for dette træningspas

Klubbens økonomi er fortsat, og forbedret, solid fsva. både drift, likviditet og egenkapital.

I starten af 2019 har vi skiftet bankforbindelse fra FRØS til Jutlander grundet samlet set bedre vilkår – herunder et bedre sponsorat

Formanden har i 2018 brugt mere tid udenfor klubben som formand for JTU samt DTF-bestyrelsesmedlem. Disse poster fortsætter formanden med i 2019 men med mindre tidsforbrug sfa. gennemført procesoptimering. 

Også i 2018 har vort smukke og velholdte anlæg været i topform – takket være vort dygtige baneteam. Stig Bach har nu siddet i bestyrelsen i 25 år og er en afgørende drivkraft bag, at vi har så gode baner og anlæg. Stig bliver nyt æresmedlem i vores klub ved generalforsamlingen 2019.

H.M. Brøndum 

 

Formand for EGIF Tennis