Feed

Beretning 2022

Formandens beretning til generalforsamlingen 17. marts 2022

 

I et samlet blik tilbage over perioden 2014-2022 vil jeg fremhæve følgende i klubbens udvikling:

  • Medlemstallet er steget fra 146 i år 2014 til 227 ultimo 2021. Aktiviteterne i klubben er fulgt med udviklingen i medlemstallet. Vi har fået flere yngre og flere børn og unge som medlemmer. Endnu flere juniorer er målet for fremtiden.

  • Klubbens økonomi er yderligere konsolideret. I perioden 2014-2021 er klubbens bruttooverskud (nettooverskud plus hensættelser til fremtidige investeringer) akkumuleret ca. 253 tkr. Og klubben har en likviditet ultimo 2021 på ca. 423 tkr. Klubben er således velrustet til fremtiden økonomisk set. Klubbens indtægtsbase er styrket gennem årene qua flere medlemmer og qua større sponsorindtægter. Udgifterne er anvendt med fornuft ift. de stigende aktiviteter, og kontingentniveauet er fastholdt på et meget konkurrencedygtigt niveau.

  • Klubbens frivillighedskultur er fortsat stærk på alle områder

  • Klubbens udendørsbaner, klubhus, skur, udearealer og vandingsanlæg mv. er velfungerende og velholdt. Vi ser ikke ind i omlægning af de 4 udendørs baner lige foreløbigt takket være vort dygtige baneteam gennem mange år.

  • I efteråret 2022 forvandler klubben sig til en klub med aktiviteter året rundt indenfor såvel tennis som padel takket været det nye KetcherCenter, som er ved at blive opført som nabo til vore udendørs baner. Et projekt som formanden har været aktiv fødselshjælper for sammen med andre gode kræfter i klubben og i lokalsamfundet.

  • Vi forventer til udesæsonen 2023 at have et udendørs lysanlæg klar på bane 1 + 2, således at vi udendørs får tilført mange flere spilbare timer på vort anlæg.

 

Ovenstående er også vigtige dele af klubbens pejlemærker for fremtiden. Tennis og padel for alle. Aktiv forening og sund forretning på samme tid. Snusfornuftig tilgang til sport og foreningsliv. Sammen kan vi mere.

En kæmpe tak til Bjarne for 6 fantastiske år i samarbejde med dig i kasserer-funktionen. Ikke blot har du løftet den funktion til perfektion, men du har også som en allesteds nærværende og engageret blæksprutte bidraget overalt i klubbens liv og udvikling. Du vil blive savnet stort i bestyrelsen. Tusind tak for indsatsen. Tillykke med prisen som Årets EGIF Idrætsleder 2022. Det har du SÅ meget fortjent, Bjarne. Heldigvis bliver du i klubben som medlem og spiller.

Jeg selv har fortsat meget mere energi og lyst til flere år som formand i samarbejde med bestyrelsen, de frivillige, medlemmerne og vores omverden – ikke mindst klubbens mange sponsorer. Vi går nye, spændende og udviklende tider i møde.

Jeg ønsker alle en rigtig god udesæson 2022, der kan fortsætte inde, når efteråret kommer. Vi må være taknemmelige for, indtil videre at kunne kæmpe i frihed med gule bolde mod en blå himmel. Det er ikke en selvfølge.

Hans Martin