Feed

Dagsorden generalforsamling 2019

Erritsø den 7. februar 2019

Dagsorden generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling i EGIF Tennis

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19:30 i klubhuset

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Richard Uldbjerg


2. Formandens beretning

Formanden fremlægger beretningen til generalforsamlingens godkendelse. Beretningen lægges efterfølgende på klubbens hjemmeside.


3. Regnskab for året 2018

Kasserer Bjarne Axelsen gennemgår bilagskontrolleret og underskrevet regnskab. Regnskabet udleveres på generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse


4. Budget for 2019 inkl. kontingenter for 2019

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til budget for 2019 inkl. forslag til kontingenter for 2019 til generalforsamlingens godkendelse. Kassereren fremlægger forslaget.
Budgetforslag og kontingentforslag for 2019 gennemgås på generalforsamlingen.


5. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

Evt. forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen


6. Valg af formand

Hans Martin Brøndum modtager genvalg


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:

Stig Bach: ikke på valg

Kim Bergstedt: ikke på valg

Bjarne Axelsen: ikke på valg 

Hanne Baxter: modtager genvalg

Stinne Bøggild: modtager genvalg

Vakant bestyrelsespost: Bestyrelsen foreslår Anita Byskov, der erklærer sig villig til valg


8. Valg af suppleant til bestyrelsen:

Margit Kjærgaard: modtager genvalg


9. Valg af billagskontrollant:

Ove Sørensen afgår. Bestyrelsen foreslår Søren Hansen, bilagskontrollantsuppleant

Jytte Gondermann: ikke på valg


10. Billagskontrollantsuppleant:

Lars Bøgstrup, der erklærer sig villig til valg


11. Udnævnelse af æresmedlem

Afsløres på selve dagen


12. Evt:

 

Hans Martin Brøndum
formand