Feed

Dagsorden generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling i EGIF Tennis

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19:30 i klubhuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Richard Uldbjerg

2. Formandens beretning

Formanden fremlægger beretningen til generalforsamlingens godkendelse. Beretningen lægges efterfølgende på klubbens hjemmeside.

3. Regnskab for året 2017

Kasserer Bjarne Axelsen gennemgår bilagskontrolleret og underskrevet regnskab. Regnskabet udleveres på generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse

4. Budget for 2018 inkl. kontingenter for 2018

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til budget for 2018 inkl. forslag til kontingenter for 2018 til generalforsamlingens godkendelse. Kassereren fremlægger forslaget.
Budgetforslag og kontingentforslag for 2018 udleveres på generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

Evt. forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af formand

Hans Martin Brøndum modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:

Stig Bach: modtager genvalg

Kim Bergstedt: modtager genvalg

Bjarne Axelsen: modtager genvalg 

Hanne Baxter: ikke på valg

Stinne Bøggild: ikke på valg

Carsten Wiiberg: ikke på valg

8.Valg af suppleant:

Margit Kjærgaard: ikke på valg

9.Valg af billagskontrollant:

Ove Sørensen: ikke på valg

Jytte Gundermann:: modtager genvalg

10.Billagskontrollantsuppleant:

Søren Hansen: ikke på valg

11. Udnævnelse af æresmedlem

Anders Hansen udnævnes til æresmedlem i EGIF Tennis

12. Evt:

 

Hans Martin Brøndum
formand