Feed

Referat 2019

Erritsø den 7. februar 2019

Referat af den ordinære årlige generalforsamling i EGIF Tennis

Dirigent: Richard Uldbjerg

Referant: Hanne Baxter

21 medlemmer til stede

 

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19:30 i klubhuset

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Richard Uldbjerg

vedtaget

Richard konstaterer at generalforsamlingen er varslet rettidigt


2. Formandens beretning

Formanden fremlægger beretningen til generalforsamlingens godkendelse. Beretningen lægges efterfølgende på klubbens hjemmeside.


3. Regnskab for året 2018

Kasserer Bjarne Axelsen gennemgår bilagskontrolleret og underskrevet regnskab. Regnskabet udleveres på generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse.

Bjarne gennemgår regnskabet

ingen spørgsmål

vi søger en del fonde rundt omkring, vi modtager gerne forslag til udstyr eller andet, som vi mangler.

regnskabet er enstemmigt godkendt


4. Budget for 2019 inkl. kontingenter for 2019

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til budget for 2019 inkl. forslag til kontingenter for 2019 til generalforsamlingens godkendelse. Kassereren fremlægger forslaget.
Budgetforslag og kontingentforslag for 2019 gennemgås på generalforsamlingen.

budgettet er enstemmigt godkendt


5. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

Evt. forslag fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

ingen indkomne forslag


6. Valg af formand

Hans Martin Brøndum modtager genvalg

genvalgt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:

Stig Bach: ikke på valg

Kim Bergstedt: ikke på valg

Bjarne Axelsen: ikke på valg 

Hanne Baxter: modtager genvalg

genvalgt

Stinne Bøggild: modtager genvalg

genvalgt

Vakant bestyrelsespost: Bestyrelsen foreslår Anita Byskov, der erklærer sig villig til valg

Anita er valgt


8. Valg af suppleant til bestyrelsen:

Margit Kjærgaard: modtager genvalg

genvalgt


9. Valg af billagskontrollant:

Ove Sørensen afgår. Bestyrelsen foreslår Søren Hansen, bilagskontrollantsuppleant

Søren er valgt

Jytte Gondermann: ikke på valg


10. Billagskontrollantsuppleant:

Lars Bøgstrup, der erklærer sig villig til valg

Lars er valgt


11. Udnævnelse af æresmedlem

Afsløres på selve dagen

Stig er blevet udnævnt til æresmedlem efter 25 år i bestyrelsen


12. Evt:

Søren roser den rimelige kontingent, som vi har her i klubben, vi får meget for pengene.

 

Hans Martin Brøndum
formand