Feed

Klubbens økonomi

 

 

EGIF Tennis & Padel økonomiske hovedtal
tkr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total fra 2014 Gennemsnit fra 2014  Bemærkninger
                             
Omsætning       115       165       205       209       232       209       270       246         1.651       206  
Bruttooverskud           3         27         36         40         17         35         74         21             253         32 Overskud før investeringshenlæggelse
Nettooverskud           3         27           3           5           3           3           8           4               56           7 Overskud efter henlæggelser til investeringer
                             
Likvid beholdning       218       218       235       276       293       329       402       423             423       299  
Samlede aktiver   1.043   1.070   1.106   1.146   1.163   1.198   1.272   1.293         1.293   1.161  
Egenkapital   1.043   1.070   1.073   1.078   1.081   1.084   1.092   1.096         1.096   1.077 Ultimo = primo + årets overskud (excl. investeringsreserver)
Investerings-reserver          -            -           33         68         82       114       180       197             197         84 Henlagt til fremtidige investeinger
Gæld          -            -            -            -            -            -            -                    -            -    
Samlede passiver   1.043   1.070   1.106   1.146   1.163   1.198   1.272   1.293         1.293   1.161  
                             
Medlemmer       146       170       190       208       213       207       253       227             227       202  
                             
Overskudsgrad 2,6% 16,4% 17,6% 19,1% 7,3% 16,7% 27,4% 8,3%         15,3% (overskud + øget reserve)/omsætning
Afkastningsgrad 0,3% 2,5% 3,3% 3,5% 1,5% 2,9% 5,8% 1,6%         2,7% (overskud + øget reserve)/aktiver
Omsætning pr. medlem (kr.)       788       971   1.079   1.005   1.089   1.010   1.067   1.084           1.011 kontingenter, sponsorstøtte, tilskud
Bruttooverskud pr. medlem (kr.)         21       159       189       192         80       169       292         90               149 overskud før hensæt-telser pr.medlem
Formand G. Ravn H.M. Brøndum            
Kasserer Fl. Madsen B. Axelsen  
                   
År nr. 1 2 3 4 5 6 7 8