Feed

Tilmelding til KM 2019

 I modsætning til sidste år vil Søren – i tilfælde af mange tilmeldte i en eller flere kategorier – forbeholde sig ret til at opdele kategorien i puljer, således man vil kunne få mindst 2 kampe.

Kampafviklingen vil straks skulle igangsættes, når planerne er udarbejdet, hvilket vil sige primo/medio juli, og det er op til de enkelte deltagere, at sørge for aftale om kampafvikling med modstanderen.

Selve mesterskabskampene er planlagt til afvikling lørdag den 7. september eller i tilfælde af dårligt vejr søndag den 8. september.

Der vil ligge nogle få info-/tilmeldingsblanketter i klubhuset, men det vil være lige så let at udprinte en fra hjemmesiden. Den kan findes i rækken af dokumenter under dronefilmen på forsiden eller ved dette link - https://egiftennis.dk/images//klubblad/KM-tilmelding%202019.pdf