Feed

Ekstra træning søndag den 17. og 31. maj 2020 kl. 10-15

 

Deltagere fra EGIF Tennis: spillere opdelt som klubbens ugentlige træningspas samt vores interne trænere. Sidstnævnte er velkomne til som inspiration at følge flere eller alle træningspas på søndagens ekstratræning. Vores interne trænere deltager aktivt i træningen som spillere/hjælpetrænere. 

Hold 1: 10-11:30 (rutinerede turneringsspillere)
- Kort intro og indslåning
- Fokus på volleys og supplerende volleyøvelser
- Taktisk positionering ift double og doublespil

Hold 2: 12-13:30 (let øvede)
- Kort intro og indslåning
- Fokus på volleys og supplerende volleyøvelser
- Taktisk positionering ift double og doublespil

Hold 3: 13:30-15 (juniorer)
- Intro og inddeling i grupper afhængig af niveau og alder
- Spil og øvelser hvor man er sammen i par
- Teknik vedr. forhånd og baghånd
- Konkurrence og “kamptræning”

 

EGIF Tennis/DGI

Ekstra træning søndag den 31. maj 2020 kl. 10-15 på tennisanlægget i Erritsø

Træner: Thomas Støttrup, Skovbakken Tennis

Deltagere fra EGIF Tennis: spillere opdelt som klubbens ugentlige træningspas samt vores interne trænere. Sidstnævnte er velkomne til som inspiration at følge flere eller alle træningspas på søndagens ekstratræning. Vores interne trænere deltager aktivt i træningen som spillere/hjælpetrænere. 

Hold 1: 10-11:30 (øvede turneringsspillere)
- Indslåning
- Arbejde med henholdsvis forhånd og baghånd og øvelser i relation hertil
- Teknik mhp serv og smash
- Spil med serv inddrages

Hold 2: 12-13:30 (let øvede)
- Indslåning
- Arbejde med henholdsvis forhånd og baghånd og øvelser i relation hertil
- Teknik mhp serv og smash
- Spil med serv inddrages

Hold 3: 13:30-15 (juniorer)
- Opvarmning
- Teknik vedr baghånd
- Spil mhp baghånd og grundslag generelt
- Introduktion til serv og spil i relation til dette