Feed

Persondataforordningen

Den 25. maj 2018 trådte en ny forordning i kraft – udarbejdet og besluttet af EU.

Den hedder i daglig tale ”Persondatafordningen”, og er et meget omfattende ”værk” vedr. behandling af de personlige data, som foreninger / virksomheder er i besiddelse af i forbindelse med registrering af medlemmer / medarbejdere.

EGIF har udarbejdet fælles retningslinier herfor, som senest er ajourført den 2. juni 2021. Se nærmere under punktet - Privatlivspolitik

Bestyrelsen