Feed

Persondataforordningen

Den 25. maj 2018 træder en ny forordning i kraft – udarbejdet og besluttet af EU.

Den hedder i daglig tale ”Persondatafordningen”, og er et meget omfattende ”værk” vedr. behandling af de personlige data, som foreninger / virksomheder er i besiddelse af i forbindelse med registrering af medlemmer / medarbejdere.

Den tager udgangspunkt i, at medlemmer skal vide, hvorledes nedenstående data forvaltes af klubben og evt. eksterne samarbejdspartnere.

Det er besluttet i bestyrelsen, at nuværende medlemmer ved fornyelsen af kontingentet for 2018 gør sig bekendt med og accepterer klubbens politik omkring forordningens regelsæt.

For at ”koge det hele ned” til et overskueligt plan i en klub som vores, da skal I vide:

1: Hvem der er den dataansvarlige
2: Hvilke personlige data klubben er i besiddelse af fra det enkelte medlem
3: 
Nødvendigheden af at klubben er i besiddelse af omhandlede data
4: 
Hvor data befinder sig elektronisk mv.
5: Tavshedspligt / videregivelse
6: Hvad der sker med data i forbindelse med udmeldelse af klubben

 

  • ad 1: Klubbens kasserer vil til enhver tid være den dataansvarlige.
  • ad 2: Den dataansvarlige er i besiddelse af det enkelte medlems navn, fødedato, adresse, tlf.nr. og e-mail.
  • ad 3: Visse af ovenstående punkter er en selvfølge at være i besiddelse af - af hensyn til den daglige kommunikation klub/medlem og medlem/medlem imellem. Fødedato er en nødvendighed af have, idet alderssammensætningen af medlemsskaren årligt skal indberettes til kommune mv. ifm. tilskudsordninger etc.
  • ad 4: Som udgangspunkt ligger vores medlemsdatabase hos ”Memberlink” (bookingsystemet) på deres server i Sønderborg (skal være indenfor EU). ”Memberlink” er ansvarlige for sikkerheden her, hvilket vi også betaler for. Den dataansvarlige har til daglig brug for omh. data, som ligger på hans PC, der er beskyttet af opdateret virusprogrammel. Omh. data - med undtagelse af fødedato – vil desuden kunne findes på hjemmesiden / udprintet i klubhuset ifm. ”mandagstennis”, samt i et ringbind i klubhuset over årets aktuelle medlemmer.
  • ad 5: ”Memberlink” har i aftalen med EGIF Tennis vedgået tavshedspligt ligesom de omh. data IKKE videregives til tredjemand, medmindre lovændring kræver det. EGIF Tennis vil da blive informeret herom inden.
  • ad 6: De omh. data vil senest ved udgangen af året, hvor udmeldelse af klubben finder sted, blive slettet. Ifm. opstået sportsskade af længere varighed, kan den skadede spiller ved henvendelse til den dataansvarlige, få slettet sine data.


Fotografering og videooptagelse:
 
Ved arrangementer kan der blive taget billeder eller video, som bruges i/på EGIF Tennis` brochurer, hjemmeside og Facebook samt i forskellige andre sammenhænge. Hvis du ikke ønsker at være med på optagelserne/billederne, skal du meddele dette til klubbens web-ansvarlige, Bjarne Axelsen.

Skulle der være yderligere spørgsmål - kontakt da venligst undertegnede.

 

/Bjarne Axelsen,
kasserer
tlf. 3024 0165