Feed

Rangliste

EGIF Tennis ranglister

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En endnu ikke udpeget person vil påtage sig at holde klubbens ranglister ajour, og det er besluttet, at det udelukkende er pgl., der flytter på tavlens magneter.

På tavlen over er ophængt lister, hvor resultaterne af udfordringskampene skal anføres. Der er ranglister for damer og herrer. Tavle for piger og drenge er ved at blive indkøbt.

Generelle bestemmelse:

Enhver spiller på ranglisterne kan udfordre maksimalt 3 pladser op. Taber udfordrer bibeholdes ranglistepositionerne. Vinder udfordrer rykker udfordrer op på udfordredes gl. plads og taber rykker en plads ned. Herefter følger de øvrige i uændret indbyrdes rækkefølge. Et eksempel: rangliste med 10 spillere. X6 udfordrer og vinder over X3. X1 og X2 er uændret. Gl. X6 bliver ny X3. Gl. X3 bliver ny X4. Gl. X4-X5 bliver nye X5-X6. X7-X10 er uændrede. Dvs. udfordrer-vinder rykker frem til tabers hidtidige plads og taber rykker en plads ned. Øvrige er uændrede eller rykker en tak ned blokvist.

Ranglistekampe spilles alle bedst af 3 sæt med alm. tiebreak i 1. og 2. sæt samt 3. sæt spillet fuldt ud til en spiller har 2 partiers forspring og minimum 6 partier vundet.

Forud for enhver påbegyndt forårs- hhv. efterårssæson tager cheftræneren og holdlederne en dialog om ranglisterne basis status på de dynamisk opdaterede ranglister, og disse opdateres herefter af Sten, således at det aktuelle halvårs JTU / DGI hold stilles efter disse halvårligt opdaterede hold-ranglister.

Dvs. halvårligt har cheftræner og holdledere mulighed for at ”overule” de aktuelle ranglister ud fra en samlet helhedsbetragtning. Fx kan to spilleres indbyrdes styrkeforhold jo sagtens have ændret sig markant siden sidste holdrangliste-opdatering uden at de 2 spillere nødvendigvis har spillet ranglistekamp mod hinanden. Dvs. hvert halvår omkring primo maj og primo august ”fastlåses” en ny hold-rangliste, som så samtidig også er udgangspunkt for den videre opdatering af den dynamiske rangliste. 

For en bestemt række i en bestemt spillerunde i halvåret udtager det højest rangerede af klubbens hold først sine spillere oppefra og nedefter jf. den fastlåste holdrangliste. Derefter kan det næst højest rangerede hold udtage sine spillere osv. Indenfor en given række kan én spiller i samme spillerunde kun deltage på eet hold (altså fx ikke deltage både på serie 2 og serie 3 herre holdet i samme spillerunde).

Ved en spillers sygdom, bortrejse, skader eller andet forfald udtages den næstfølgende spiller på hold-ranglisten, der kan og vil spille i den pågældende spillerunde. Hold-ranglisten angiver således også den rækkefølge hvormed holdlederne spørger spillerne om holddeltagelse eller ej i den pågældende spillerunde.

Rangliste kampe er således en ekstra mulighed for vore medlemmer for at få spillet nogle flere singlekampe indbyrdes for træningens skyld og for tennisglædens skyld – det er ikke noget krav men netop en mulighed.

Den halvårlige opdatering foretaget af cheftræner og holdledere sikrer, uanset antallet af gennemførte rangliste kampe, at vi i klubben altid har nogenlunde up to date ranglister.

 

Bestyrelsen