Feed

Træningsprogram - seniorer

EGIF Tennis

Træningspas: ST 1

Målgruppe: Senior Turneringsspillere på niveau serie 1-3 i JTU

Bolde: gule

Baner: Op til 4 spillere pr. bane

Træner: HM Brøndum

Samlet varighed: 90 minutter

Øvelse/spil

Formål

Beskrivelse

Udstyr

Varighed (min.)

Velkomst

Ridse plan og mål op

 

Fløjte

2

Opvarmning

Undgå skader

Løb med armsving og knæløft/hælspark, forlæns, baglæns og sidelæns, zig-zag på lines, slalom, trip på stige

Stige, kegler

3

Grundslag i servefelter

Boldkontrol og spin

Topspin + underspin, forhånd + baghånd

 

5

Grundslag 2 og 2 på halvbane

Dybde, kontrol og spin

4 på banen ad gangen, spiller sammen 2 og 2, flade slag + spin, flyt kroppen til både baghånd og forhånd, bolde holdes indenfor halvbanen

 

10

Grundslag kryds

Dybde + kontrol i kryds

4 på banen, skift halvvejs så både forhånd og baghånd spilles

 

10

Grundslag sommerfugl

Longline hhv. kryds

4 på banen, skift halvvejs så både longline og kryds øves, hold bolden igang

 

10

Flugtninger i net-approach

Netapproach + flugtkontrol

2 og 2 på halvbane: 1 giver bolden op og løber til net for flugt, husk klar, side til, ketcher ”hug”. Skift roller halvvejs

 

10

Bølgen - aggressiv

Angrib net, vinde

Double, start på baglinie, ryk frem ved vunden bold, ryk tilbage ved tabt. 3 positioner: baglinie, servelinie, net. Spil først til 5 point

 

15

Smash

 

Øve smash kontrol

2 og 2 på halvbane: 1 smasher og 1 fodrer. Præcision i fodring vigtig. Kontrol vigtigere end fart. Skift roller halvvejs

 

10

Serv og netangreb

Øve serv, netapproach og flugtning samt vinder passer slag. Husk at svage server straffes

2 doublepar dyster. Samlet 12 point. Hver spiller server i 2 point (1 serv i hver side). Spiller 1.1 server 2, spiller 2.1 server 2, spille 1.2 server 2 og server 2.2 server 2. Server SKAL løbe frem  og nå over servelinien inden næste boldberøring. Alle bolde spilles færdig for point

 

13

 

 

 

 

 

Tak for i dag, stræk ud

Evaluering, mål næste gang, stræk ud

 

 

2

Total

 

 

 

90


EGIF Tennis

Træningspas: ST 2

Målgruppe: Senior Turneringsspillere på niveau serie 1-3 i JTU

Bolde: gule

Baner: Op til 4 spillere pr. bane

Træner: HM Brøndum

Samlet varighed: 90 minutter

Øvelse/spil

Formål

Beskrivelse

Udstyr

Varighed (min.)

Velkomst

Ridse plan og mål op

 

Fløjte

3

 

 

 

 

 

Grundslag i servefelter

Boldkontrol og spin, opvarmning

Topspin + underspin, forhånd + baghånd

 

10

Flugtning i servefelter

Flugtkontrol og benarbejde

2 og 2 hver ca. 1 meter ovenfor servelinien. Både baghånd og forhånd. Ind i bolden og ”hug”

 

5

Flugt sommerfugl i servefelter

Præcision og sikkerhed i flugtninger

2 på hver side af nettet alle ca. 1 meter ovenfor servelinien. Flugt i sommerfugl. Hold bolden i gang. Ikke hårde slag. Samarbejde vigtigt.

 

5

Grundslag 2 og 2 på halvbane

Dybde, kontrol og spin

4 på banen ad gangen, spiller sammen 2 og 2, flade slag + spin, flyt kroppen til både baghånd og forhånd, bolde holdes indenfor halvbanen. Stræb efter at ramme mellem servelinie og baglinie

 

10

Grundslag kryds

Dybde + kontrol i kryds

4 på banen, skift halvvejs så både forhånd og baghånd spilles

 

10

Grundslag sommerfugl

Longline hhv. kryds

4 på banen, skift halvvejs så både longline og kryds øves, hold bolden igang

 

10

 

 

 

 

 

Bølgen - aggressiv

Angrib net, vinde

Double, start på baglinie, ryk frem ved vunden bold, ryk tilbage ved tabt. 3 positioner: baglinie, servelinie, net. Spil først til 5 point

 

15

Serv

 

Øve serv sikkerhed og præcision

4 spillere på hver bane, der server 4 bolde i streg – 2 i hver side. Servefelter er opdelt på langs i 2 halvdele med gule strips. Først en runde med sigte mod venstre halvdel set fra serveren. Dernæst en runde med sigt mod højre halvdel. Hits giver 1 point. Hvem får flest point?

 

10

Konge

Koncentration og kamp

4 på hver bane. 1 starter som konge. 3 øvrige får op til 2 bolde hver efter tur. 2 vundne bolde af udfordrer giver ny konge og gammel konge rykker ned. Hurtigt tempo

 

10

 

 

 

 

 

Tak for i dag, stræk ud

Evaluering, mål næste gang, stræk ud

 

 

2

Total

 

 

 

90


EGIF Tennis

Træningspas: ST 3

 Målgruppe: Senior Turneringsspillere på niveau serie 1-3 i JTU

Bolde: gule

Baner: Op til 4 spillere pr. bane (hvis andet ikke nævnt)

Træner: HM Brøndum

Samlet varighed: 90 minutter

Øvelse/spil

Formål

Beskrivelse

Udstyr

Varighed (min.)

Velkomst

Ridse plan og mål op

Fordel  spillere pr. bane

Fløjte

1

Opvarmning

 

Løb rundt om banen med knæløft og benspark, armsving, løb forlæns, sidelæns og baglæns. Igennem stigen med små hurtige steps.

Stige

2

Grundslag i servefelter

Boldkontrol og spin, opvarmning

Topspin + underspin, forhånd + baghånd. Overdriv gerne spin aht. boldfornemmelsen

4 pr. bane

5

Flugtning i servefelter

Flugtkontrol og benarbejde

2 og 2 hver ca. 1 meter ovenfor servelinien. Både baghånd og forhånd. Ind i bolden og ”hug”. Undgå jordberøring.

4 pr. bane

5

Netangreb på serv

Serv og angrebsspil. Sikre og effektive flugtninger.

6 på hver bane – 3 på hver side. 2 pr. hold i gang ad gangen i double opstilling. 1 i venteposition på hvert hold. Server har 2 server. Serv så hårdt og sikkert som muligt og angrib nettet i serven. Doublefejl  er boldtab. Bolden spilles færdig. Rokade mod uret efter hver bold. Hurtigt tempo. 10 bolde serves af serverhold i hver serveside. Herefter bytter de 2 hold roller. Tæl point i format Server-Modtager

6 pr. bane

25

Dybdegrundslag

Øve sikkerhed og fart i dybe grundslag

2 og 2 på kryds – skift mellem forhånd og baghånd kryds. Herefter 2 og 2 longline også med skift mellem forhånd og baghånd. Kun bolde indenfor singlebanen OG bag ved servefeltlinien tæller. Hold bolden i gang så længe som muligt indenfor de regler. Øg farten.

4 pr. bane

20

Flugt og smash

Øve flugt og smash samt angreb på netspiller

2 og 2 på double banehalvdel. Skiftevis ved bagline og nettet. Bagline spiller giver bolden op og bolden spilles færdig med både flugtninger og smash i stigende sværhedsgrad (dog ikke ”umulige” lops). Højt tempo

4 pr. bane

20

Konge og udfordrere

Øve fokus og vinderinstinkt. Aggressiv tilgang

1 starter som konge pr. bane. 1 udfordrer ad gangen på singlebane. Udfordrer skal vinde 2 bolde i træk for at blive ny konge. Ex-konge bag i udfordrer-kø. Meget hurtigt tempo. Dybde og hårde bolde. Gerne netangreb. Konge giver bolde op så modtager har en chance på 1. slag. Herefter frit spil

Ligelig fordeling på 3-4 baner af samtlige spillere

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for i dag, stræk ud

Evaluering, mål næste gang, stræk ud

Træningsprogrammer kan ses og kombineres fra hjemmesiden

 

2

Total

 

 

 

90


EGIF Tennis

Træningspas: ST 4

Målgruppe: Senior Turneringsspillere på niveau serie 1-3 i JTU

Bolde: gule

Baner: Op til 4 spillere pr. bane (hvis andet ikke nævnt)

Træner: HM Brøndum

Samlet varighed: 90 minutter

Dette træningspas består af 4 moduler med en varighed på 20 minutter hver. 4 baner i gang med hver sit modul og der roteres hver 20. minut så alle ”hold” prøver alle moduler. Fordrer 14 – 20 spillere i  alt. Fordeling på baner tilpasses til total antal

Øvelse/spil

Formål

Beskrivelse

Udstyr

Varighed (min.)

Velkomst

Ridse plan og mål op

Fordel  spillere pr. bane

Fløjte

1

 

 

 

 

 

Grundslag  i servefelter

Boldkontrol og spin, opvarmning

Topspin + underspin, forhånd + baghånd. Overdriv gerne spin aht. boldfornemmelsen

Op til 6 spillere pr. bane.

Ved 6 spillere opdeles servefelter

3

Flugtning i servefelter

Flugtkontrol og benarbejde

2 og 2 hver ca. 1 meter ovenfor servelinien. Både baghånd og forhånd. Ind i bolden og ”hug”. Undgå jorberøring.

Op til 6 spillere pr. bane.

Ved 6 spiller opdeles servefelter.

3

Bane 1: Netangreb på serv

Serv og angrebsspil. Sikre og effektive flugtninger.

6 på hver bane – 3 på hver side. 2 pr. hold i gang ad gangen i double opstilling. 1 i venteposition på hvert hold. Server har 2 server. Serv så hårdt og sikkert som muligt og angrib nettet i serven. Doublefejl  er boldtab. Bolden spilles færdig. Rokade mod uret efter hver bold og ny server. Hurtigt tempo. 12 bolde serves af serverhold i hver serveside. Herefter bytter de 2 hold roller. Tæl point i format Server-Modtager

4 eller 6  pr. bane.

Ved 4 spillere ingen i venteposition

20

Bane 2: Bølgen

Angreb og kamp

Begge hold starter på baglinien. Bold gives op med grundslag og spilles færdig. Ryk frem til servefeltlinie hhv. til net ved vunden bold og tilsv. tilbage ved tabt. Fokuser på offensiv. Ikke høje lop over netspillere. Først til 7 eller så langt tiden rækker

4 pr. bane

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bane 3: slagtræning med boldmaskine

Forhånd og baghåd topspin, ind i bolden, benarbejde

Hver spiller får 10 grundslag efter tur. Første runde med forhånd og næste runde med baghånd. De første 5 bolde slås med kroppen placeret initialt i  slagsiden (forhånd hhv. baghånd)  - de sidste 5 slag skal der gås rundt om bolden for at komme i korrekt slagposition til hhv. forhånd og baghånd. Alle slag med topspin, gennemsving og ind i med bolden lidt foran kroppen (bolden rammes tidligt)

Op til 6 pr. bane

20

Bane 4: Almindelig double

Fokus på: netangreb, flugt-indgriben, stopbolde, vinkler, følg bolden og dæk nettet

Tie-break så langt tiden rækker

4 pr. bane

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for i dag, stræk ud

Evaluering, mål næste gang, stræk ud

Træningsprogrammer kan ses og kombineres fra hjemmesiden

 

3

Total

 

 

 

90


EGIF Tennis

Træningspas: ST 5

Målgruppe: Senior Turneringsspillere

Bolde: gule

Baner: Antal spillere pr. bane varierer alt efter træningsøvelse

Træner: HM Brøndum

Samlet varighed: 90 minutter

  1. I.                    Niveau: Rutinerede turneringsspillere

Øvelse/spil

Formål

Beskrivelse

Udstyr

Varighed (min.)

Velkomst

Bane og niveau inddeling

 

Fløjte

3

 

 

 

 

 

Grundslag i servefelter

Boldkontrol og spin, opvarmning

Topspin + underspin, forhånd + baghånd

 

5

Flugtning i servefelter

Flugtkontrol og benarbejde

2 og 2 hver ca. 1 meter ovenfor servelinien. Både baghånd og forhånd. Ind i bolden og ”hug”

 

5

Double opvarming

Optakt til double

Alle slag øves kort: forhånd, baghånd, flugt, serv, smash. Opvarmning 2 og 2.

4 pr. bane

5

Double kamp

Double match tie-breaks først til 10 og 2 overskydende

Fokus på: netindgriben, vinklede bolde, masser af topspin, stopbolde, serveplacering, taktik: udnytte egne stærke sider og modstanders svage. Tal sammen efter hver bold.

4 pr. bane, fordel så kamp bliver så lige som muligt. Skift evt. makkere efter hvert sæt, hvis for ulige. Hvert makkerpar aftaler taktik på forhånd og evaluerer bagefter

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for i dag, stræk ud

Evaluering, stræk ud

 

 

2

Total

 

 

 

90

 

  1. II.                  Niveau: Let øvede turneringsspillere

Øvelse/spil

Formål

Beskrivelse

Udstyr

Varighed (min.)

Velkomst

Bane og niveau inddeling

 

Fløjte

3

 

 

 

 

 

Grundslag i servefelter

Boldkontrol og spin, opvarmning

Topspin + underspin, forhånd + baghånd

 

5

Flugtning i servefelter

Flugtkontrol og benarbejde

2 og 2 hver ca. 1 meter ovenfor servelinien. Både baghånd og forhånd. Ind i bolden og ”hug”

 

5

 

 

 

 

 

Boldmaskine:grundslag

Teknik og sikkerhed i grundslag

5 bolde hver i runde først med forhånd og dernæst med baghånd. Tag bolden tidligt: gå ind i den. Topspin og sving igennem.

Ventere samler bold i maskinen. Hurtigt tempo. Instruktion undervejs

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boldmaskine: flugtninger

Teknik og sikkerhed i flugtninger

5 bolde hver i runde først med forhåndsflugtning og dernæst med baghånd. Start og returner til neutral position således at ben skal flyttes og kroppen drejes inden slag. Ind i bold/”hugge”

 

15

 

 

 

 

 

Boldmaskine: smash

Teknik og sikkerhed i smash

Hver får 5 smash efter tur. Kig på og følg bolden

 

15

Serv

Teknik og sikkerhed i serv

Hver får 5 server i hver runde efter tur. Først en runde til det ene servefelt dernæst en runde til det andet servefelt. Spin i serv for kontrol.

 

15

Konge

Konkurrence og koncentration

Ny konge kræver 2 vundne bolde i streg. Singlebane. Kongen giver bolden rimeligt op.

Hurtigt tempo.

15

Tak for i dag, stræk ud

Evaluering, stræk ud

 

 

2

Total

 

 

 

90

EGIF Tennis

Træningspas: ST 6

Målgruppe: Senior Turneringsspillere

Bolde: gule

Træner: HM Brøndum

Samlet varighed: 90 minutter

Øvelse/spil

Formål

Beskrivelse

Udstyr

Varighed (min.)

Velkomst

Ridse plan og mål op

Fordel spillere pr. bane efter niveau

Fløjte

1

Opvarmning

 

Løb rundt om banen med knæløft og benspark, armsving, løb forlæns, sidelæns og baglæns. Igennem stigen og igennem kegleslalom med små hurtige steps.

Stige, kegler

Alle på samme bane

4

Grundslag i servefelter

Boldkontrol og spin, opvarmning

Topspin + underspin, forhånd + baghånd. Overdriv gerne spin aht. boldfornemmelsen

Varier mellem longline og kryds

4 pr. bane

5

Flugtning i servefelter

Flugtkontrol og benarbejde

2 og 2 hver ca. 1 meter ovenfor servelinien. Både baghånd og forhånd.Bevæg kroppen ikke så meget ketcheren.  Ind i bolden og ”hug”. Undgå jordberøring. Varier mellem ligeover og kryds

4 pr. bane

5

 

 

 

 

 

Dybdegrundslag

Øve sikkerhed og fart i dybe grundslag

2 og 2 på kryds – skift mellem forhånd og baghånd kryds. Herefter 2 og 2 longline også med skift mellem forhånd og baghånd. Kun bolde indenfor singlebanen OG bag ved servefeltlinien tæller. Hold bolden i gang så længe som muligt indenfor de regler. Øg farten.

4 pr. bane

15

Serv

Spin + præcision + sikkerhed

Servefelter inddeles hver i 3 zoner med lines og der sigtes efter bestemt zone efter tur

4 servere på hver banehalvdel

15

Flugtninger mod grundslag

Sikkerhed og vindere i kamp mellem net og baglinie

2 på baglinien mod 2 ved nettet. Netspiller giver bold fair op herefter frit win spil. Ved tabt bold byttes spiller ud med venter. Roller byttes om efter 10 min.

6 på hver bane

20

Netangreb

Sikkerhed og vindere i netangreb

1 hold er angriber og 1 hold er forsvarer, som giverbolden fair op. Angriber holdet slår presbold og begge går til nettet og herfra spilles bolden færdig. Roller byttes om efter 10 minutter

4 på hver bane

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for i dag, stræk ud

Evaluering, mål næste gang, stræk ud

Træningsprogrammer kan ses og kombineres fra hjemmesiden

 

5

Total

 

 

 

90